کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر


Edit or Remove

Contact Information

Contact کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر

Phone:  017 3232 1773

Website: p-gostar.com

Address

Golestan Province, Gorgan, Edalat, 47, Iran
Get Directions

Social Media Profiles

Facebook Profile

Business Description

This business is working in the following industry: Advertising and marketing.

Name: کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر

Engaged in: Advertising and marketing; Technical construction services

Sector:  Professional Services »  Advertising and marketing

Industry: Architectural and engineering activities and related technical consultancy, Advertising

ISIC Codes  71107310

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر?
The phone number for کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر is 017 3232 1773.
Q2
Where is کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر located?
کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر is located at Golestan Province, Gorgan, Edalat, 47, Iran.
Q3
Is there a primary contact for کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر?
You can contact کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر by phone using number 017 3232 1773.
Q4
What is the web address (URL) for کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر?
The website for کانون آگهی و تبلیغات پیام گستر is p-gostar.com.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas