کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان


Edit or Remove

Contact Information

Contact کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان

Phone:  034 3428 3202

Website: www.ric-co.ir

Address

Kerman Province, Unnamed Road، Iran
Get Directions

Business Description

This business is working in the following industry: Corporate management.

Name: کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان

Engaged in: Corporate management

Sector:  Professional Services »  Corporate management

Industry: Management consultancy activities, Activities of head offices

ISIC Codes  70107020

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان?
The phone number for کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان is 034 3428 3202.
Q2
Where is کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان located?
کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان is located at Kerman Province, Unnamed Road، Iran.
Q3
Is there a primary contact for کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان?
You can contact کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان by phone using number 034 3428 3202.
Q4
What is the web address (URL) for کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان?
The website for کارخانجات کابلسازی مجتمع صنعتی رفسنجان is www.ric-co.ir.