شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار


Edit or Remove

Contact Information

Contact شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار

Phone:  021 5529 7295

Website: www.kjpb.ir

Address

Tehran Province, Iran
Get Directions

Business Description

This business is working in the following industry: Department stores.

Name: شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار

Engaged in: Department stores

Sector:  Shopping »  Department stores

Industry: Other retail sale in non-specialized stores

ISIC Codes  4719

Questions & Answers

Q1
What is the phone number for شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار?
The phone number for شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار is 021 5529 7295.
Q2
Where is شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار located?
شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار is located at Tehran Province, Iran.
Q3
Is there a primary contact for شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار?
You can contact شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار by phone using number 021 5529 7295.
Q4
What is the web address (URL) for شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار?
The website for شرکت حمل و نقل جهان پیمان بار is www.kjpb.ir.

Nearby Resources

Coffee
Shopping
Banks
Hotels
Pharmacy
Taxis
Gas
Automotive
Beauty & Spas